emacsでの文字コード変更

現在のemacsの文字コード

文字コードの変更方法

文字コードをあらわす文字列

改行コードEUCJISShift-JIS
UNIXeuc-japan-unixjunet-unixsjis-unix
Windows(DOS)euc-japan-dosjunet-dossjis-dos
Maceuc-japan-macjunet-macsjis-macトップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS